غیر فعال کردن

قوز قرنیه بیماری است که باعث ضعف پیش رونده قرنیه شده و در نهایت باعث بیرون زدگی آن می شود. این بیرون زدگی در اغلب اوقات در نیمه تحتانی قرنیه است و در ابتدا باعث ایجاد آستیگماتیسم خواهد شد، البته باید توجه داشت که همه موارد آستیگماتیسم به علت قوزقرنیه نیست. در موارد خفیف و یا در مراحل اولیه کراتوکونوس، استفاده از عینک های طبی می تواند باعث اصلاح آستیگماتیسم شود. تاکنون درمانی که بتواند سیر پیشرفت قوز قرنیه را آهسته کند در دنیا وجود نداشته است. تمامی درمان ها مانند عینک، لنز تماسی، حلقه های داخل قرنیه جهت اصلاح بخشی از دید بیمار است. خوشبختانه در سالیان اخیر عمل جراحی cross-linking تنها روشی است که می تواند پیشرفت قوز قرنیه را متوقف کند. * معرفی درمان با Corneal collagen cross-linking with Riboflavin UVX در این عمل جراحی ایجاد پیوند های عرضی بیشتر در بافت کلاژن قرنیه با استفاده از ریبوفلاوین سبب استحکام بیشتر قرنیه می شود. پیوندهای عرضی در قرنیه مانند قلاب عمل کرده و مسئول جلوگیری از بیرون زدگی و زاویه دار شدن و نامنظم شدن قرنیه هستند. * مکانیسم ایجاد ضعف در قرنیه: چشم بیماران جوان مستعد تجمع رادیکال های آزاد اکسیژن است. در شرایط معمولی این رادیکال های آزاد توسط آنزیم سوپر اکسید دسموتاز تجزیه شده و به چشم صدمه ای نمی رسانند. بعضی از بیماران نمی توانند این آنزیم های محافظت کننده را تولید کنند که در نتیجه تجمع این رادیکال های آزاد باعث صدمه به بافت قرنیه شده و استحکام آن را کاهش می دهد.