غیر فعال کردن

قرنیه به لایه شفاف جلوی چشم گفته می شود که درست مقابل عنبیه «قسمت رنگی چشم» قرار دارد. در واقع رنگ چشم وابسته به عنبیه است که از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد اما قرنیه مانند پنجره کاملاً شفاف است و به نور اجازه ورود به چشم را می دهد. همچنین قرنیه نور را طوری تغییر مسیر می دهد که تصاویر اشیاء دور و نزدیک روی پرده شبکیه متمرکز شوند. پیوند قرنیه یا «کراتوپلاستی» عملی است که طی آن قرنیه ای که دچار کدورت شده، با قرنیه شفاف تعویض می شود.